Support och Retur information från Alcyone

1. Kontrollera om Er produkt har externservice innan Ni ansöker om retur-nummer, (RMA) hos oss.
Om Ni skickar in en produkt som skall returneras till externservice, till oss! Så returneras den utan åtgärd och returfrakt debiteras!
Enklast är att titta i listan nedan, om er produkt finns med där. Följ instruktionerna från respektive tillverkare och produkt.
Om den vara ni önskar returnera EJ finns angiven här, så kontakta oss för erhållande av RMA-nummer.

2. Felleverans
Vid reklamation pga felleverans, skall begäran om retur nr göras inom 5 dagar från datum på följesedel eller faktura.
Utnyttjande av ångerperiod, max två veckor, (det senare gäller endast skickade webbordrar.)
Retur skall då ske med oskadad orginal kartong med alla för produkten medföljande tillbehör.
Om kartongen ej är komplett, är skadad eller om något saknas, så godkännes ej returen.
(I vissa fall kan returen ändå godkännas efter avräkning från inköpsvärdet eller kreditering).

3. Defekta varor
Alcyone testar returnerade varor där returorsak, defekt vara angetts.
Om varan visar sig vara felfri returneras denna med en faktura på utfört testarbete samt kostnad för returfrakt.
Avgift för utfört testarbete är 5% av varuvärdet, dock lägst 150:- exkl. moms.
Defekt vara ersätts med reparerad, likvärdig, eller identisk vara. Alcyone förbehåller sig rätten att själv avgöra om reparation, likvärdig eller identisk vara skall utgå till kund. Alternativt kan kreditnota utfärdas om kunden föredrar detta. I sådana fall räknas det lägsta värdet av varans fakturabelopp eller dagspriset på varan.
Om produkten har utgått förbehåller sig Alcyone rätten att värdera produkten. Garantitiden gäller fr.o.m fakturadatum om inget annat anges.

3. Garanti
Respektive tillverkares garantivillkor gäller. Kunden har aldrig bättre rätt mot Alcyone än vad Alcyone har mot respektive tillverkare.
Alcyone står inte för reserv- eller reparationsdelar under garantitiden. Garantier delas in i DOA och normal garanti.
Garantin gäller endast den inköpta varan, EJ för ev. följdfel som orsakats av den defekta varan.

DOA (Dead-On-Arrival)
DOA (Dead-On-Arrival) definieras som att produkten ej fungerar vid uppackning.
Se mer för respektive vara, detta kan variera från olika tillverkare.

Normal garanti
Normal garanti definieras som den garanti som följer efter DOA (se ovan).
OBS! Vissa leverantörer använder inte DOA-begreppet, utan har en och samma hantering av alla garantiärenden.
Kontrollera nedan hur respektive leverantör hanterar de olika garantityperna.

4. Felbeställda varor
Vid retur av felbeställd vara uttages en returavgift om 5% av varuvärdet, dock lägst 150:- exkl. moms.
Vid retur av felbeställd vara skall returbegäran ske omedelbart eller senast 10 dagar räknat från leveransdatum.
Retur av produkter godkänns inte vid bruten förpackning.
Produkter markerade som beställningsvaror (B) på Alcyone´s webbshop omfattas ej av returrätt.

5. Ej fullföljd order från beställaren vid leverans via:
Företagspaket, postförskott eller hämt- paket
Om mottagaren ej tar emot/hämtar gods som är beställt från Alcyone, faktureras uppkomna fraktkostnader + hanterings avg..
Vid upprepade tillfällen kommer detta att noteras och kunden spärras för köp.

7. Saknad leverans av returutbyte
Saknad leverans av returutbyte skall anmälas till Alcyone inom en månad.

8. Transportskador
Transportskador vid retur till Alcyone sker på kundens risk och reklameras gentemot transportör.

9. Emballering
När retur återsänds till Alcyone skall detta ske enligt vissa bestämmelser.
Alla returer måste returneras i kartong och i kartongen skall det finnas minimum 25 mm stötdämpade material runt varan.

1. Varor med fysiskt rörliga delar skall skickas in i originalemballage (eller i liknande emballage) eller i
ESD-påse och skum. Dessa varor får ej ligga löst förpackade då skadan kan förvärras. Varan kan då
returneras till kund utan garanti.
2. Produkter som är DOA (Dead On Arrival) måste alltid returneras i originalemballage.
3. Varor utan rörliga delar måste vara packade i ESD-påsar, skum eller liknande material.
4. Varor får ej heller ha t ex tejp eller någon annan märkning på den fysiska varan eller på
originalemballaget.

10. Producentansvar
Vid retur av uttjänta elektronik och elektroniska produkter ska returanmälan göras via on-line formulär. Returbegäran ska alltid ske i direkt samband med att ny order läggs på likvärdig produkt.
Ni erhåller ett returnummer från Alcyone i samband med att er order är fakturerad.
Fraktkostnad för retur till Alcyone betalas av kunden.

Alcyone Tech förbehåller sig rätten att när som helst, utan medgivande från köparen,
ändra gällande returvillkor för att anpassas efter rådande situation.

Alcyone´s telefontider Tisd - Fred. 13.00 - 17.00, övrig tid endast via e-post

OBS! Genom att acceptera vilkoren ovan når ni information om våra externa servicepartners rutiner och övrig info.
Kontakta i första hand dem för att få hjälp med support/garanti/DOA/service, mm.