Kassalagen (Sammanfattning)


Berörda

Kassalagen gäller alla butiker som hanterar kontantförsäljning (kortköp räknas som kontanter) och säljer för mer än 171.200 kr per år (=fyra prisbasbelopp).

Undantag är:
•Automathandel
•Torg- och marknadshandel
•Skattebefriad verksamhet
•Handel på tillfälliga försäljningsställen

Större företag anses ha god intern kontroll och kan därför söka dispens.
Skatteverket uppskattar att totalt ca 120.000 kassaplatser berörs av Sveriges totalt 300.000 kassor.

Krav på kassa Kraven på kassasystem kan delas in i två delar, generella krav på funktioner i programmet och krav på certifierad kontrollenhet.

Generella krav Detta handlar om standardrapporter, logglistor och att vissa funktioner (t ex radera transaktioner) skall vara omöjliga. Dessutom skall kvitto alltid skrivas ut (och erbjudas till kunden). Ett krypterat transaktionsnummer för varje påbörjat kvitto skall sparas i loggfilerna. Kvitto måste innehålla namn på såld artikel i klartext. Detta betyder att kassan måste ha ett artikelregister, och det går ej längre att sälja på varugrupp. Dessa krav skall tillverkaren garantera.

Kontrollenhet Varje påbörjad transaktion/kvitto/kassaregistrering skall sparas i en separat kontrollenhet tillsammans med Skatteverkets krypterade transaktionsnummer. Denna kontrollenhet är plomberad och endast Skatteverket skall ha tillgång till informationen. Kontrollenheten skall certifieras av ett fristående företag som utsetts av Swedac.

Folkbokföring för kassasystem Alla kassasystem får ett unikt kassanummer (jmfr personnummer) och en ny kassabokföring (jmfr folkbokföringen) införs med anläggningsadress och flyttanmälan. Skatteverket skall alltid veta var varje enskilt kassasystem finns.

Kontroller Stora insatser i samarbete med bla ekobrottsenheten på polisen planeras. Skatteverket talar om ”chockinsatser”. Stora kampanjer mot konsumenterna skall få dessa att kräva godkända kvitto.

Straff vid förseelse Vid första förseelse utdöms 10.000 kr i böter. Vid kommande förseelse 20.000 kr.

Marknaden Alla de små kassaregister som idag dominerar marknaden kommer att försvinna. Dessa går tekniskt ej att uppgradera. Kassatillverkarna kommer endast att erbjuda uppgradering av vissa dyrare modeller, och (inofficiellt) satsar man på nyförsäljning istället för uppgradering. Skatteverket bedömer att godkända kassor kommer att kosta minst 20.000 kr. Att jämföra med lägsta pris på 2.500 kr idag, vilket ger ett gap mot PC-baserade system. Ett gap som försvinner helt. Ett skifte kommer att ske mot PC-baserade system. Även hos butiker som, utan kassalagen, skulle behållit sin gamla kassa ytterligare ett antal år. Integrerade kortbetalningslösningar gynnar också skiftet till PC-baserade lösningar. Flera internationell kassatillverkare ifrågasätter f n om den svenska marknaden är stor nog för att anpassningarna till kassalagen skall löna sig. Någon kommer med all säkerhet att dra sig tillbaka. Det faktum att butiker idag alltid behöver en dator (mail, internet …) gynnar skiftet till PC-baserade system. Datorkostnaden behöver ej räknas in i kassabudgeten.